31-07-2017

Otázky a odpovede

k aplikácii zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v podmienkach PPA