07.05.2009

Oznam pre žiadateľov o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 11. mája 2009

zverejňuje

Metodický postup pre žiadateľov o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010.

 Príloha č. 1    Žiadosť o schválenie podniku prvého spracovania ľanu a konope

Metodický postup vrátane formulárov nájdete aj v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – Ľan a konope.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev