04.07.2008

Oznam

PPA oznamuje, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013:

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev