24-07-2018

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 22. čiastkovú výzvu na prekladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.