12.03.2018

Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu