03.04.2017

Oznámenie o zverejnení prílohy č. 4 k ŽoP pre opatrenie 8.5

PPA zverejnila v Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Žiadosť o platbu Prílohu č. 4 k ŽoP – zoznam povinných príloh k ŽoP – opatrenie 8.5.