30.07.2020

Oznámenie k opatreniu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

PPA informuje schválených uchádzačov k podpornému opatreniu minimálnej pomoci na poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov o spôsobe podpisu zmlúv.