03.07.2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení uplatňovania dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2008/2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 27.6.2008 v Úradnom vestníku EÚ L 166 bolo uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 608/2008, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 90 99, KN 1001 10, KN 1002 00 00, KN 1003 00, KN 1005 90 00, KN 1007 00 90, KN 1008 10 00 a KN 1008 20 00 na hospodársky rok 2008/2009 pre všetok dovoz s bežnou colnou sadzbou uskutočnený v súlade  s článkom 130 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 alebo v rámci colných kvót so zníženým clom, ktoré sa otvorili  v súlade s článkom 144 uvedeného nariadenia.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev