18.05.2009

Oznámenie o ukončení vyhodnocovania projektov k 18.05.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že k dátumu 18.05.2009 ukončila vyhodnocovanie projektov prijatých v 1. výzve na opatrenia 1.1 Modernizácia fariem (cieľ konvergencie) ktoré dosiahli 72 až 100 bodov, 1.1 Modernizácia fariem (ostatné oblasti) ktoré dosiahli 75 až 100 bodov, 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (cieľ konvergencie)  ktoré dosiahli 90 až 100 bodov a 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (ostatné oblasti)  ktoré dosiahli 100 bodov  v rámci PRV 2007-2013.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev