Aktuálne výzvy

11-01-2019

Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Inštrukciu k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018 v zmysle schémy minimálnej pomoci v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov číslo schémy DM-12/2017 a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č..226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
viac informácií
11-12-2018

Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

05-12-2018

Výzvu č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podpopatrenie 1.1
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

16-07-2018

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva je otvorená do 15.04.2019
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Zameranie výzvy: Zavlažovanie

​Aktualizáciou výzvy sa:
- predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.04.2019


Výzva bola aktualizovaná dňa 19.11.2018
Aktualizáciu č. 2 nájdete tu

Výzva bola aktualizovaná dňa 11.6.2018
Aktualizáciu č. 1 nájdete tu

Danú informáciu nájdete v časti: PPA/ Podpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie / 30/PRV/2018
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

19-01-2018

Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Výzva bola aktualizovaná dňa 19.11.2018
Aktualizáciu č. 2 nájdete tu

Výzva bola aktualizovaná dňa 11.6.2018
Aktualizáciu č. 1 nájdete tu
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)