24-03-2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006: 2.5 agroenvironment a životné podmienky zvierat, 2.8 zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, 1.11 polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie, 1.12 Odbytové organizácie výrobcov, že zverejnila na internetovej stránke http://www.apa.sk//index.php?navID=41&ofs1=10 aktuálne formuláre „žiadosť príjemcu pomoci o platbu“, prílohy, pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu schválené riadiacim orgánom.

Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12 bude vyplnený v mene EUR v časti 5 Platba príspevku.

Pri vyplňovaní formuláru žiadosti príjemcu pomoci o platbu je potrebné dodržiavať Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu podľa toho, za ktoré opatrenie sa podáva žiadosť.