10.09.2012

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.09.2012 (Ukončenie priebežnej výzvy č. 2011/OPRH/02)