23.10.2012

Oznámenie č. 12 zo dňa 23. 10. 2012 (Výzva na opatrenie 3.2)