17.05.2013

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 460/2013 zo 16.mája 2013 bola stanovená minimálna colná sadzba na cukor pre tretiu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 36/2013.

Jednotlivé minimálne colné sadzby nájdete v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 460/2013.