24.04.2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 411/2014 z 23. apríla 2014 sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa.

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnom Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 411/2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:121:FULL&from=SK

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev