21.05.2014

Oznámenie o konaní verejného odpočtu za rok 2013

Dňa 20. mája o 10.00 hod. sa konal na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave, za účasti verejnosti a médií, verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry.