28.10.2015

OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch mlieka a bravčového mäsa, žiadateľ nemusí predkladať overený register farmy k dátumu 30. 09. 2015, ale stačí platná úradne overená kopia.

V Bratislave dňa 28. 10. 2015

                                  Ing. Stanislav Hoťka                
                            riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev