27-03-2018

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre prvú individuálnu výzvu na nákup sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže.