20-09-2018

Oznámenie o výpadku informačných systémov PPA