Aktuality

28-10-2008

Oznámenie č.20 zo dňa 28.októbra 2008

PPA oznamuje konečným prijímateľom Programu rozvoja vidieka 2007-2013, že pri Žiadosti o platbu...
viac informácií
28-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Energetické plodiny sú uverejnené...
viac informácií
27-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín uverejnila informácie týkajúce sa intervenčného nákupu obilnín...
viac informácií
23-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nasledovnú informáciu týkajúcu sa riešenia prebytkov kukurice...
viac informácií
22-10-2008

Výzva na predloženie ponúk zverejnená na internetovej adrese Pôdohospodárskej platobnej agentúry

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) do podprahovej zákazky zameranej na „Nákup služobného osobného motorového vozidla...
viac informácií