Aktuality

11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 7. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na vývoz
viac informácií
11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 7. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva
viac informácií
11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 1. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na priemyselné využitie
viac informácií
02-01-2008

Termíny na podávanie žiadosti o vydanie licencií v roku 2008 na určené komodity

11-12-2007

Vydávanie dovozných licencií na cukor v rámci kvót

viac informácií