Aktuality

17-08-2009

Oznámenie č. 15 zo dňa 17.08.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala...
viac informácií
17-08-2009

Oznámenie č. 14 zo dňa 17.08.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala...
viac informácií
14-08-2009

Oznámenie pre žiadateľov o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o vývozné licencie a vývozné náhrady pre syry, že dňa 13. augusta 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 209 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 740/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky.
viac informácií
11-08-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za používanie zahusteného hroznového muštu

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií
11-08-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky ...
viac informácií