Aktuality

18-08-2008

Oznámenie PPA č. 11 zo dňa 18. augusta 2008 (úprava Oznámenia PPA č. 04 zo dňa 25. apríla 2008)

PPA upravuje znenie poslednej vety uvedeného oznámenia nasledovne: Zmluvy, v ktorých prenajímateľom alebo predávajúcim je Slovenský pozemkový fond a je ich ...
viac informácií
12-08-2008

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 12. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 6. augusta 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, v kapitole 6...
viac informácií
08-08-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 21. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva, ktorej uzávierka bola 6. augusta 2008...
viac informácií
01-08-2008

Oznámenie PPA č. 09 zo dňa 1 augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie...
viac informácií
29-07-2008

Oznámenie PPA č. 08 zo dňa 29. júla 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov, že v prípade vyššieho záujmu žiadateľov ako sú finančné možnosti...
viac informácií