Aktuality

20-10-2009

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
19-10-2009

Oznámenie č. 23 zo dňa 19.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.
viac informácií
19-10-2009

Oznámenie

PPA o uverejnení Metodického postupu, žiadosti a príloh o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky.
16-10-2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálne informácie o priamych podporách, projektových podporách a opatreniach organizácie trhu.

14-10-2009

Oznámenie č. 22 zo dňa 14.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader (str. 8)...
viac informácií