Aktuality

22-04-2009

Oznámenie č. O9 zo dňa 22. apríla 2009

22-04-2009

Oznámenie

PPA uverejnila nové znenie Žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
(v novej žiadosti je v úvodnej vete zvýraznená požiadavka na žiadateľa o vyznačenie PPA ako prvého alebo druhého záložného veriteľa)
09-04-2009

Oznámenie PPA č. 08 zo dňa 09. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
08-04-2009

Oznámenie pre žiadateľov o podporu

v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb...
viac informácií
24-03-2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006...
viac informácií