Aktuality

07-05-2009

Oznam pre žiadateľov o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010

PPA oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope pre hospodársky rok 2009/2010, že s účinnosťou od 11. mája 2009 zverejňuje Metodický postup...
viac informácií
06-05-2009

Oznámenie

PPA uverejnila v sekcii priamych podpôr, v časti priame platby, rok 2009 METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1868/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
04-05-2009

Oznámenie

30-04-2009

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 30. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.apríla 2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.
Príjem žiadostí bude ukončený dňa 30. apríla 2009 vrátane.
22-04-2009

Oznámenie č. O9 zo dňa 22. apríla 2009