Aktuality

23-05-2008

Oznámenie

PPA zverejňuje predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa NV SR č.369/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov na opatrenie podľa § 16 - Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve - poistenie poľnohospodárskych plodín.
viac informácií
22-05-2008

Oznámenie

Oznámenie PPA o uverejnení materiálu SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHU S HOVÄDZÍM A TEĽACÍM MÄSOM - Všeobecné pokyny k vyplneniu žiadosti o licenciu sú uvedené na stránke PPA v sekcii Obchodné mechanizmy - Dovozné a vývozné licencie.
21-05-2008

Oznámenie

PPA o uverejnení Metodického pokynu MP SR č. 2142/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy .
20-05-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že verejné prerokovanie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007 sa uskutoční dňa 26.05.2008 o 9.00 hod v zasadacej miestnosti na 3. poschodí budovy Pôdohospodárskej platobnej agentúry...
viac informácií
19-05-2008

Oznámenie zo dňa 19. 5. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 19. 5. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s...
viac informácií