Aktuality

19-12-2008

Oznámenie PPA č. 23 zo dňa 19. decembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 16. decembra 2008 a 19. decembra 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií
16-12-2008

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013 v bode 15. zverejnila Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)
08-12-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín, uverejnila informáciu pre dodávateľov a skladovateľov obilnín do intervenčného nákupu obilnín z úrody v hospodárskom roku 2008/2009, potrebnú k preberaniu obilnín a k zaevidovaniu ponuky.
04-12-2008

Oznámenie PPA č. 22 zo dňa 4. decembra 2008

Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 1. decembra 2008, číslo 35351/2008 PPA zverejňuje :
OZNÁMENIE K PREDKLADANIU ZMLUVY ALEBO ZÁVÄZNÉHO VYHLÁSENIA S UVEDENÍM VÝŠKY SPOLUFINANCOVANIA V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 (Číslo výzvy: 2008/PRV/04)

viac informácií
02-12-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo dňa 02. 12. 2008...
viac informácií