Aktuality

01-06-2016

Oznámenie zo dňa 01.06.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 – II. časť.
26-05-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s ...
viac informácií
26-05-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ INTERVENČNÉHO NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 ...
viac informácií
20-05-2016

OZNÁMENIE

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2015 sa bude konať dňa 31. mája 2016 o 9.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave...
viac informácií
18-05-2016

Oznámenie

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
viac informácií