Aktuality

10-03-2017

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014.
viac informácií
07-03-2017

Oznámenie zo dňa 07.03.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020   Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 5.2.1 ...
viac informácií
06-03-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory

v sektore mlieka a bravčového mäsa
viac informácií
02-03-2017

Oznámenie o predkladaní žiadostí

o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2017
viac informácií
01-03-2017

Oznamujeme vám, že

dňa 3. marca 2017 (t. j. v piatok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektrickej energie pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, ktorý prevádzkuje web PPA. Prerušenie distribúcie elektrickej energie bude mať za následok výpadok webu PPA v čase prerušenia dodávky elektrickej energie. Služby budú znova dostupné o 12:30 hod.