Aktuality

12-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti o podporu formou platby na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len „LEKS“) na rok 2016 Usmernenie MPRV SR č. 12511/2016 ...
viac informácií
06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016 - Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, že na internetovej stránke v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie uverejnila Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ.

06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016

Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 4.1, 4.2, 4.3 a 6.4
viac informácií
06-05-2016

Oznámenie zo dňa 06.05.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.
05-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov

o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2015
viac informácií