Aktuality

29-05-2017

Zlepšenie služieb PPA – Prieskum spokojnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra, v snahe o zlepšenie komunikácie a informovanosti, organizuje prieskum spokojnosti s komunikáciou PPA prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka.
viac informácií
24-05-2017

41. Konferencia riaditeľov platobných agentúr EÚ

Počas Maltského predsedníctva v rade EÚ 2017 sa v dňoch 18. – 19. mája konala 41. Konferencia riaditeľov platobných agentúr EÚ v San Lawrenz, Gozo.
viac informácií
22-05-2017

Oznámenie k výzve 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2

PPA oznamuje, že došlo k vydaniu Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2
17-05-2017

OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNÉHO ODPOČTU ZA ROK 2016

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2016 sa bude konať dňa 29. mája 2017 o 11.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave.
viac informácií
12-05-2017

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.
viac informácií