Legislatíva pre PRV 2007 - 2013

03.07.2007
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005
z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 – 25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legislatíva ES pre opatrenia SOP

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999
zo dňa 21. júna 1999 ustanovujúca všeobecné podmienky štruktúrnych fondov
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1 - 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 31 - 72

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1263/1999
z 21. júna 1999 o finančnom nástroji na usmerňovanie rybného hospodárstva
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 54 - 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 01 Zväzok 03 S. 121 - 123

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2792/1999
o 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10 - 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 04 S. 179 - 197

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2000
z 30. mája 2000 o opatreniach pre informovanie a publicitu týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré majú vykonať členské štáty
(zrušené nariadenie ku dňu 15.1.2007)
Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 30 - 36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 115 - 121

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000
z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi
(zrušené nariadenie ku dňu 15.1.2007)
Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39 - 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 122 - 131

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2722/2000
z 13. decembra 2000, ktorým sa vytvárajú podmienky, za ktorých je možné prispievať pomocou Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) k odstráneniu patologických rizík v akvakultúre
(zrušené nariadenie ku dňu 29.5.2007)
Ú. v. ES L 314, 14.12.2000, s. 10 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 04 S. 351 - 35

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1451/2001
z 28. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybárstva
Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 9 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 107

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 366/2001
z 22. februára 2001 stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie opatrení ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 2792/1999
(zrušené nariadenie ku dňu 29.5.2007)
Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 3 - 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 05 S. 26 - 38

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001
z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov
(zrušené nariadenia ku dňu15.1.2007)
Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 21 - 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 132 - 154

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev