Investície

28-09-2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28-09-2015

Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28-09-2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

28-09-2015

Oznámenie o ukončení investície

28-09-2015

Vzor projektu na investície

28-09-2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik

28-09-2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik

28-09-2015

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

28-09-2015

Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

23-09-2014

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015

23-09-2014

Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na investície

23-09-2014

Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

23-09-2014

Príloha č. 3: Oznámenie o ukončení investície

23-09-2014

Príloha č. 4: Vzor projektu na realizáciu investície

23-09-2014

Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik