Investície

16.09.2019

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020

11.09.2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

13.09.2017

Príručka pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

30.09.2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017

28.09.2015

Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

28.09.2015

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

28.09.2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik

28.09.2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik

28.09.2015

Vzor projektu na investície

28.09.2015

Oznámenie o ukončení investície