Výzvy

24-03-2015

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky...

06-02-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015...