Centrálny archív

Podpory / Štátna pomoc / Schémy štátnej pomoci

06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na plemenné knihy
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti a testáciu
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na platby poistného
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov
06-03-2008
Usmernenie MP SR k §16, §13 a §10 nariadenia vlády 369/2007 Z.z.
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách
06-03-2008
Schéma podpory diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností
06-03-2008
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4467/2007-930 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z.z. o niektorých opatreniach v pôdohospodárstve
06-03-2008
Návrh schémy štátnej pomoci na úhradu nákladov a škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku nariadeného opatrenia
(podlieha schváleniu Ministerstva financií SR a Európskej komisie)
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách