PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Školské ovocie
29-04-2011
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2011/2012
02-08-2010
Zoznam schválených uchádzačov aktualizovaný k 2. 8. 2010
22-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 26. 4. 2010
08-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 8.3.2010
01-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 1.3.2010
22-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 22.2.2010
08-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 8. 2. 2010
01-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 1. 2. 2010
25-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 25. 1. 2010
11-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 18.1.2010
11-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 11.1.2010
28-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 28.12.2009
21-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 21.12.2009
08-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 14.12.2009
07-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 7.12.2009
30-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 30.11.2009
16-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 16.11.2009
13-11-2009
Oznámenie
PPA uverejnila aktualizovaný Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Zoznam bude naďalej pravidelne aktualizovaný.
13-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
09-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
02-09-2009
Príloha č. 4 - Žiadosť o pomoc
02-09-2009
Metodický postup

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)