Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Školské ovocie a zelenina

15-10-2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5b nariadenia vlády č. 201/2014...
20-06-2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava vyzýva schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2013/2014, že môžu ...
20-06-2014
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2013/2014
20-06-2014
Žiadosť o poskytnutie pomoci na sprievodné opatrenia realizované v šk. roku 2013/2014
02-05-2012
Príloha č. 7: Mesačné oznámenie o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich za kalendárny mesiac
02-05-2012
Príloha č. 6: Žiadosť o poskytnutie pomoci
02-05-2012
Príloha č. 5: Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
02-05-2012
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie školy
02-05-2012
Príloha č. 3: Zoznam škôl pre školský rok 2012/2013
02-05-2012
Príloha č. 2: Žiadosť o pridelenie stropu pomoci pre školský rok 2012/2013
02-05-2012
Príloha č. 1: Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
02-05-2012
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2012/2013
02-11-2011
Dodatok č. 1/2011 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 84/2011 zo dňa 29.04.2011
24-10-2011
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2011/2012
11-10-2011
Zoznam schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2011/2012
29-04-2011
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2011/2012
29-04-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2011/2012
29-04-2011
Príloha č. 2 - Žiadosť o pridelenie stropu pomoci pre školský rok 2011/2012
29-04-2011
Príloha č. 3 - Zoznam škôl pre školský rok 2011/2012
29-04-2011
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie školy
29-04-2011
Príloha č. 5 - Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
29-04-2011
Príloha č. 6 - Žiadosť o poskytnutie pomoci
29-04-2011
Príloha č. 7 - Mesačné oznámenie o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich za kalendárny mesiac
15-04-2011
OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A UCHÁDZAČOV O HODNOTENIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách...
30-03-2011
Zoznam schválených uchádzačov aktualizovaný k 30. 3. 2011
19-01-2011
UPRESNENIE K OZNÁMENIU zo dňa 14. januára 2011 k programu ŠKOLSKÉ OVOCIE
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách...
14-01-2011
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2010/2011
14-01-2011
Príloha č. 1 Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2010/2011
14-01-2011
Príloha č. 2 Zoznam škôl pre školský rok 2010/2011
14-01-2011
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie školy
14-01-2011
Príloha č. 4 Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
14-01-2011
Príloha č. 5 Žiadosť o poskytnutie pomoci
14-01-2011
Príloha č. 6 Mesačné oznámenie o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich za kalendárny mesiac
13-12-2010
Zoznam schválených uchádzačov aktualizovaný k 13. 12. 2010
13-08-2010
Oznam pre uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v programe „Školské ovocie“
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uchádzačom na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl, že pre začiatok školského roka 2010/2011 zostáva v platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách...
09-08-2010
Zoznam schválených uchádzacov aktualizovaný k 09. 08. 2010
02-08-2010
Zoznam schválených uchádzačov aktualizovaný k 2. 8. 2010
10-05-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 10. 5. 2010
22-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 26. 4. 2010
08-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 8.3.2010
02-03-2010
Oznámenie
viac informácií
pre schválených uchádzačov v programe školské ovocie Pôdohospodárska platobná agentúra (dalej len „platobná agentúra“),...
01-03-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 1.3.2010
22-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 22.2.2010
08-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 8. 2. 2010
01-02-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 1. 2. 2010
25-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 25. 1. 2010
11-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 18.1.2010
11-01-2010
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 11.1.2010
28-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 28.12.2009
21-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 21.12.2009
08-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 14.12.2009
07-12-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 7.12.2009
30-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 30.11.2009
16-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
aktualizovaný k 16.11.2009
13-11-2009
Oznámenie
PPA uverejnila aktualizovaný Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. Zoznam bude naďalej pravidelne aktualizovaný.
13-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
09-11-2009
Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
28-10-2009
Príloha č. 4 - Žiadosť o poskytnutie pomoci
28-10-2009
Dodatok č. 1
28-10-2009
Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v rámci programu Školské ovocie pre školský rok 2009/2010
02-09-2009
Príloha č. 6 - Oznámenie dodávateľa
02-09-2009
Príloha č. 5 - Hlásenie školy o spotrebe
02-09-2009
Príloha č. 4 - Žiadosť o pomoc
02-09-2009
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie školy
02-09-2009
Príloha č. 2 - Žiadosť o rozšírenie sortimentu
02-09-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o zabezpečovanie OZ
02-09-2009
Metodický postup