Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Investície

17-09-2010
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení investície
17-09-2010
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
17-09-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na investície
17-09-2010
Metodicky postup - Investície
15-10-2009
Oznam pre žiadateľov o podporu na investície
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje...
22-09-2009
Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení investície
22-09-2009
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
22-09-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na investície
22-09-2009
Metodický postup