Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Propagácia

12-12-2013
Výzva
na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
12-12-2013
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.
12-09-2013
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov v termíne do 30. septembra 2013 predložiť žiadosti týkajúce sa ...
29-10-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov v termíne do 15. apríla 2013 predložiť žiadosti týkajúce sa ...
12-07-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
10-04-2012
Metodický postup pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
10-04-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
28-07-2011
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na trhu tretích krajín
28-07-2011
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu
28-07-2011
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
20-07-2010
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu
20-07-2010
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na trhu tretích krajín
20-07-2010
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
03-11-2009
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
03-11-2009
Výzva na predkladanie žiadostí pre propagačné programy spolufinancované EÚ na trhu tretích krajín.
03-11-2009
Výzva na predkladanie žiadostí pre propagačné programy spolufinancované EÚ na vnútornom trhu.