Centrálny archív

Podpory / Priame podpory / Výzvy

16-04-2009
Formuláre žiadostí o priame podpory na poľnohospodárskej pôde na rok 2009
aktualizované 30. 4. 2009
11-06-2007
Žiadosť o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2007
11-06-2007
Žiadosť o zaradenie do opatrenia Životné podmienky zvierat na rok 2007
20-04-2007
Formuláre pre žiadateľa o priame podpory v roku 2007
20-04-2005
Príloha č.5 - Žiadosť o podporu na dojčiace kravy na rok 2005
20-04-2005
Príloha č.6 - Žiadosť o podporu na chov jariek, bahníc a kôz na rok 2005