Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Príručka pre žiadateľa

15-07-2009
Tabuľky
15-07-2009
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
verzia 2.0
27-01-2009
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
(aktualizované)
19-12-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(aktualizované 19.12.2008)
16-12-2008
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
28-11-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
21-11-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(aktualizované 28.10.2008)
20-08-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(aktualizované 12. 8. 2008)
25-06-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(aktualizované 25. 6. 2008)
17-06-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(upravená Oznámením PPA č. 06 zo dňa 17. júna 2008)
18-04-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(upravená Oznámením PPA č. 02 zo dňa 18. apríla 2008)
15-04-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
(upravená Oznámením PPA zo dňa 15.04.2008)
01-02-2008
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
01-02-2008
Tabuľková časť projektu vo formáte excel
(aktualizované 11. 3. 2008)