Hlavná ponuka a podpory / Štátna pomoc / Prehľad
09-02-2010
Prehľad o poskytnutí štátnej pomoci, dočasnej štátnej pomoci, minimálnej pomoci a národných podpôr v roku 2009