Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1. / Výzva č. 2009/PRV/14
19-10-2009
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14