Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1.

04-08-2009
Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení