Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.5. / Výzva č. 2008/PRV/06

02-05-2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia.