Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6. / Výzva č. 2008/PRV/02