Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Príručka pre žiadateľa / Opatrenie 2.1.
04-08-2009
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 2.1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení