Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Implementácia programu

17-02-2010
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 31.12.2009
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.4
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 1.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 1.1
18-08-2009
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 30.06.2009
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.4
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.3.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.2.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2.1.1
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1.2
18-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2.4
13-02-2009
Sumárny prehľad o SOP P-RV k 31.12.2008
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.1.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.2.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.3.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2.4
15-07-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 30. 6. 2008
03-04-2008
Vyhodnotenie výziev SOP k 31.12.2007
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.1.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.1.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.2.1
aktualizované 3. 4. 2008
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.2.2
aktualizované 3. 4. 2008
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.3.1
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.3.2
31-12-2007
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2.4
31-12-2007
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 31.12.2007
02-03-2007
Hodnotenie implementácie SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, s dôrazom na vidiecku ekonomiku