Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Metodika pre tvorbu projektov

20-01-2010
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
23-03-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12
(aktualizované 23. 3. 2009)
13-02-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12
platí od 12.2.2009
13-02-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenie 2.8
platí od 12.2.2009
26-01-2009
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
27-11-2008
ŽKPoP PRV 2004-2006 a Pokyny k vyplneniu ŽKPoP PRV 2004-2006
platí od 1.1.2009
10-06-2008
Monitorovacie správy pre opatrenie 13
05-03-2007
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 a nezaradené oblasti - horizontálne opatrenia
aktualizované 10. 6. 2008
05-03-2007
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 a nezaradené oblasti - horizontálne opatrenia
05-06-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia
aktualizované 10. 6. 2008
05-06-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia
18-05-2006
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre podopatrenie č. 4.1 - Plnenie noriem
12-04-2006
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 2 - Bratislavský kraj
24-02-2006
IV. Prepočet platieb – tabuľky
17-01-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre súkromný sektor
14-09-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia - súkromný sektor
aktualizované 10. 6. 2008pôvodné/staršie dokumenty nájdete tu:http://www.apa.sk//index.php?navID=192
14-09-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia - súkromný sektor
05-08-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 4.1; 4.2; 5; 8; 11; 12
(aktualizované 20.1.2010)pôvodné/staršie dokumenty nájdete tu:http://www.apa.sk//index.php?navID=192
05-08-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 4.1; 4.2; 5; 8; 11; 12; 13
25-07-2005
VI. Rozšírenie záväzkov počas záväzkového obdobia
04-07-2005
III. Záväzná osnova podnikateľského plánu pre projekty do 50 000 EUR
04-07-2005
Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností
14-05-2005
IV. Finančný plán - tabuľky
20-04-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - súkromný sektor
19-04-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 7.1
19-04-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 1; 2; 6; 7.2; 9
(aktualizované 20.1.2010)
20-03-2005
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností