Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Otázky a odpovede

14-11-2006
Otázky a odpovede - Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky