Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc / Možnosti získania potravinovej pomoci

13-09-2011
Usmernenie zo dňa 12.09.2011
22-07-2011
Usmernenie zo dňa 22.7.2011
29-06-2011
Usmernenie zo dňa 29.6.2011
17-06-2011
Usmernenie zo dňa 17.6.2011
01-06-2011
Usmernenie zo dňa 18. 5. 2011
01-06-2011
Oznámenie
PPA oznamuje záujemcom, ktorí plánujú spolupracovať na realizácii programu potravinovej pomoci, že v časti Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc / Možnosti získania potravinovej pomoci zverejnila podrobné informácie ohľadom možnosti získania pomoci. Tieto informácie sa budú priebežne aktualizovať.
01-06-2011
Informačný leták k potravinovej pomoci.
01-06-2011
Usmernenie zo dňa 31. 5. 2011
15-11-2010
Oznam pre charitatívne organizácie, ktoré majú v pláne zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú v pláne zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob v roku 2011, že ...