Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Trhové mechanizmy / Zábezpeky

01-07-2015
Príručka zábezpek pre žiadateľov
aktualizácia k 1. 7. 2015
24-07-2012
Príručka zábezpek pre žiadateľov
aktualizácia k 28. 6. 2012
18-02-2011
Príručka zábezpek pre žiadateľov
31-01-2011
Príručka zábezpek pre žiadateľov
25-02-2010
Príručka zábezpek pre žiadateľov
16-02-2009
Zábezpeky pri intervenčnom nákupe obilnín
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Jednorázová banková záruka - IN kukurice (formulár)
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Bloková banková záruka - IN kukurice (formulár)
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Banková záruka
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Jednorázová a bloková záručná listina - formuláre
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Bloková hotovostná záruka - žiadosť
aktualizované 16. 2. 2009
16-02-2009
Hotovostná zábezpeka
aktualizované 16. 2. 2009
28-10-2008
Bloková banková záruka - intervenčný nákup kukurice (formulár)
aktualizované 17.12.2008
28-10-2008
Jednorázová banková záruka - intervenčný nákup kukurice (formulár)
aktualizované 17.12.2008
14-10-2008
Zábezpeky pri intervenčnom nákupe obilnín
aktualizované 28.10.2008
01-04-2008
Hotovostná zábezpeka
aktualizované 14.10.2008
01-04-2008
Zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
aktualizované 14.10.2008
01-04-2008
Administrovanie systému zábezpek
22-02-2008
Bloková hotovostná záruka - formulár
22-02-2008
Jednorázová a bloková banková záruka - formuláre
aktualizované 17.12.2008
22-02-2008
Banková záruka
25-04-2007
Všeobecné podmienky zloženia zábezpeky pre podpory formou platby na energetické plodiny
02-02-2007
Banková záruka
02-02-2007
Usmernenie pre žiadateľov
02-02-2007
ADMINISTROVANIE SYSTÉMU ZÁBEZPEK PO VSTUPE SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE
07-11-2006
Jednorázová a bloková banková záruka - formuláre
07-11-2006
Bloková hotovostná záruka - formulár
07-11-2006
Hotovostná zábezpeka
07-11-2006
Všeobecné podmienky zloženia zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
07-08-2006
Zábezpeky pri intervenčnom predaji obilnín
26-05-2005
Informácia pre vývozcov intervenčnej pšenice uvoľnenej na vývoz na základe Nariadenia Komisie (ES) č. 615/2005
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - baranie a kozie mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - obilniny
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - banány
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - bravčové mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - čerstvé ovocie a zelenina
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - cukor
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - hovädzie mäso
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - hydinové mäso a vajcia
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - konzervované mandarínky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - mlieko a mliečne výrobky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - oleje a tuky
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - osivo
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - spracované výrobky z ovocia a zeleniny
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - víno
26-05-2005
Zábezpeky v licenčnom režime - ryža