Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Trhové mechanizmy / Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky

14-12-2012
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1202/2012
z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve
11-07-2012
NK 536 2012
Sadzby VN na vajcia a vaječné žĺtky NAI
11-07-2012
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky
22-11-2011
Vývozné náhrady na vajcia a vaječné žĺtky účinné od 21. októbra 2011 Non-Annex I
22-11-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky účinné od 21. októbra 2011 Non-Annex I
25-07-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky platné od 21. júla 2011 Non-Annex I
25-07-2011
Vývozné náhrady na vajcia a vaječné žĺtky platné od 21. júla 2011 Non-Annex I
31-01-2011
Sadzby vývozných náhrad na vajcia a vaječné žĺtky Non-Annex I
platné od 21. januára 2011
27-01-2009
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky
01-04-2008
Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu – JCD a kontrolnej kópie T5 pre spracované poľnohospodárske výrobky
01-04-2008
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky