Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy

22-07-2009
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
22-07-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o schválenie OP
22-07-2009
Príloha č. 2 - Žiadosť o zmenu OP pre nasledujúce roky
22-07-2009
Príloha č. 3 - Žiadosť o zmenu OP v priebehu roka
22-07-2009
Príloha č. 4 - Žiadosť o zálohovú platbu
22-07-2009
Príloha č. 5 - Žiadosť o štvrťročnú platbu
22-07-2009
Príloha č. 6 - Žiadosť o následnú platbu
22-07-2009
Príloha č. 7 - Žiadosť o vnútroštátnu finančnú pomoc
22-07-2009
Príloha č. 8 - Neúplný zoznam oprávn. a neopráv. činností OP
22-07-2009
Výročná správa
29-10-2008
Metodický postup pre žiadateľov o predbežné uznanie skupín výrobcov a financovanie akčných plánov
29-10-2008
Príloha č.1 - Žiadosť o predbežné uznanie skupiny výrobcov
29-10-2008
Príloha č.2 - Žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie akčných plánov
29-10-2008
Príloha č.3 - Neúplný zoznam akceptovateľných výdavkov spojených s financovaním AP
08-10-2008
Metodický postup pre uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
08-10-2008
Príloha č. 1 - Žiadosť o uznanie OV
08-10-2008
Príloha č. 2 - Žiadosť o uznanie ZOV
08-10-2008
Metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
08-10-2008
Príloha č. 1 - Žiadosť o schválenie OP
08-10-2008
Príloha č. 2 - Odvody do OF
08-10-2008
Príloha č. 3 - Žiadosť o zmenu OP pre nasledujúce roky
08-10-2008
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu OP v priebehu roka
08-10-2008
Príloha č. 5 - Žiadosť o zálohovú platbu
08-10-2008
Príloha č. 6 - Žiadosť o štvrťročnú platbu
08-10-2008
Príloha č. 7 - Žiadosť o následnú platbu
08-10-2008
Príloha č. 8 - Výročná správa
08-10-2008
Príloha č. 9 - Monitorovacie a hodnotiacie tabuľky
08-10-2008
Príloha č. 10 - Žiadosť o vnútroštátnu finančnú pomoc
08-10-2008
Príloha č. 11 - Neúplný zoznam oprávn. a neopráv. činností OP
26-03-2008
Dodatok č.1
10-03-2008
Metodický postup
pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov a poskytovanie finančnej pomoci na financovanie plánov uznania - akčných plánov
10-03-2008
Príloha č. 1
Žiadosť o predbežné uznanie skupín výrobcov
10-03-2008
Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie pomoci na financovanie akčných plánov
10-03-2008
Príloha č. 3
Neúplný zoznam akceptovateľných a neakceptovateľných výdavkov spojených s financovaním AP