PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Správa mliečnej kvóty
05-08-2014
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2014/2015 k 05.08.2014
31-03-2014
Individuálne kvóty mlieka k 31.03.2014 a 1.04.2014
29-01-2014
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 01. 02. 2014
15-01-2014
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2013/2014 k 13.1.2014
27-08-2013
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 9. 2013
26-08-2013
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2013/2014 k 10.07.2013
30-07-2013
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 8. 2013
07-06-2013
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 11.6.2013
26-03-2013
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2012/2013 k 31.03.2013
26-02-2013
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2012/2013 k 13.02.2013
25-01-2013
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 2. 2013
21-08-2012
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2012/2013 k 30.07.2012
31-07-2012
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.8.2012
30-03-2012
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.4.2012
29-03-2012
Individuálne kvóty mlieka k 31.03.2012 (kvotový rok 2011/2012)
19-03-2012
Oznámenie pre výrobcov surového kravského mlieka
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa usmernenia MPRV SR z č. 5673/2012, oznamuje výrobcom mlieka, ktorí v kvótovom roku 2011/2012 obchodovali s mliekom na viac ako 50 % svojej disponibilnej kvóty (individuálna kvóta k 31.marcu 2012), že im individuálna kvóta nebude pre jej nevyužitie znížená...
02-03-2012
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.3.2012
01-02-2012
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.2.2012
20-01-2012
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2011/2012 k 12. 01. 2012
29-12-2011
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.1.2012
30-09-2011
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.10.2011
viac informácií
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.10.2011
11-07-2011
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2010/2011 k 30.06.2011
10-05-2011
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 11.5.2011
31-03-2011
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2010/2011 k 31. 03. 2011 a k 01. 04. 2011
31-03-2011
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.4.2011
V zozname pribudol nový nákupca mlieka Bardejovská mliekareň s.r.o. a zo zoznamu bol vyčiarknutý HRON – družstvo výrobcov mlieka.
18-02-2011
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2010/2011
(Aktualizované k 15.2.2011)
06-12-2010
Upozornenie výrobcov mlieka na termín predkladania žiadosti o zmenu individuálnej kvóty mlieka z dodávky na priamy predaj a naopak do 31.12.2010
viac informácií
S ohľadom na zvýšený záujem výrobcov mlieka o priamy predaj mlieka prostredníctvom mliečnych automatov upozorňujeme výrobcov kravského mlieka, že môžu požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „PPA“) o zmenu svojej kvóty z dodávkovej kvóty na kvótu pre priamy predaj, a tým sa vyhli plateniu príspevku za prekročenie kvóty priameho predaja...
03-11-2010
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2010/2011
(Aktualizované k 6.10.2010)
13-09-2010
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 15. 9. 2010
02-08-2010
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. augusta 2010
01-07-2010
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k 30.06.2010)
30-03-2010
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k 31.03.2010)
10-03-2010
Oznámenie pre výrobcov mlieka
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým rozhodlo neznižovať individuálne kvóty mlieka,...
19-02-2010
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k 17.02.2010)
02-12-2009
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k. 1.12.2009)
25-11-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.12.2009
V zozname pribudol podľa rozhodnutia PPA č.700/8099/2009 v účinnosti od 1.12.2009 nový nákupca mlieka: FirstFarms s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava a miestom podnikania Kozia ulica 2243, 901 01 Malacky, (IČO 35916346).
10-11-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.11.2009
V zozname Rozhodnutím PPA č.700/7849/2009 bolo v účinnosti od 1.11.2009 zrušené Rozhodnutie PPA č. 700/5300/2007 o schválení za nákupca mlieka: Petra Chlustová so sídlom Bellova 3472/8, Liptovský Mikuláš (IČO 41324315) a subjekt bol vyškrtnutý zo zoznamu nákupcov mlieka. Nový zoznam prikladáme v prílohe.
28-09-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.10.2009
V zozname v nadväznosti na vydanie rozhodnutia PPA č.700/7022/2009 zo dňa 24.9.2009 bolo v účinnosti od 1.10.2009 zrušené rozhodnutie PPA č. 700/577/2006 o schválení za nákupca mlieka: Gemerská mliekareň s.r.o. Rimavská Sobota (IČO 31588107) a subjekt bol vyškrtnutý zo zoznamu nákupcov mlieka.
16-09-2009
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k. 3. 9. 2009)
31-08-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 9. 2009
31-07-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 8. 2009
24-06-2009
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2009/2010
(aktualizované k 1. 6. 2009)
11-05-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1. 5. 2009
15-04-2009
Aktualizovaný zoznam nákupcov mlieka od 1.4.2009
27-03-2009
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2008/2009
(aktualizované k 26. 3. 2009)
27-01-2009
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2008/2009
(aktualizované k 22. 1. 2009)
02-01-2009
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka
aktualizované 2. 1. 2009
23-10-2008
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2008/2009
(aktualizované 23. 10. 2008)
25-08-2008
Individuálne kvóty mlieka v kvótovom roku 2008/2009
23-05-2008
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka
aktualizované 1. 6. 2008
04-04-2008
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.4.2008
03-04-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA o vyhodnotení individuálnych mliečnych kvót za kvótový rok 2007/2008 je rozšírené o prepočty súvisiace s vyhodnotením obchodovania v „priestupnom roku“ ...
14-03-2008
Individuálne referenčné množstvá výrobcov - IRM (mliečne kvóty) v kvótovom roku 2007/2008
aktualizované k 13. 3. 2008
08-01-2008
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka
14-11-2005
Metodický postup správy mliečnych kvót podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z. z 31. mája 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)